วันพุธ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2563 Date : 2020,Feb-26

.: KingMath :.

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

   


คุณจินตนา พรรักษมณี ทูตสะเต็ม บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คณะทูตสะเต็ม
และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ในโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ"

   

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ" โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
     คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะทูตสะเต็ม ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ชุดสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 อันได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)

   

 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

   
 

     ตลอดการดำเนินกิจกรรมอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนาน ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

   
Post News Date : 2016-09-05
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวทั้งหมด >>>

ข่าวการศึกษา

ข่าวทั้งหมด >>>


08 Oct
2018
KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ
04 Sep
2018
KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดระนอง เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ
29 Jun
2018
KingClass Academy สาขามีโชค 2 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสถาบันอย่างเป็น
29 Jun
2018
KingClass Academy สาขาโรบินสันสมุทรปราการ เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ

 
กิจกรรมทั้งหมด 


Profile วิธีการสร้างอัจฉริยะ ผลงานนักเรียน ร่วมบ่มเพาะต้นกล้า ติดต่อสอบถามบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
เลขที่ 3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 23 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-747-3800 แฟกซ์ : 02-747-3890
E-mail : info@eduapark.co.th
  Family Site :

Edu Park FAMILY SITE
Academic Council Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Copyright(c) 2008 Edupark.Co.,Ltd. ALL Rights Reserved

กลับสู่หน้าหลัก