สาขาคิงแมทส์
สำนักงานใหญ่
 
 
 
 
 
     
ภาคเหนือ

สาขาคิงแมทส์ใน ภาคเหนือ
   
เชียงราย(3)
เชียงใหม่(4)
แพร่(1)
น่าน(1)
พะเยา(2)
   
ค้นหาคิงแมทส์ตามภูมิภาค  
กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล    
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ภาคกลาง ภาคตะวันตก
       

ค้นหาคิงแมทส์ตามจังหวัด
    สาขาคิงแมทส์ใน : จังหวัด

คิงแมทส์ สาขา เชียงราย
149/3 หมู่ 14 ถนนสนามบิน (เก่า) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ผู้บริหารสาขา

คุณธวัชชัย สร้อยสุวรรณ
โทร 084-500-5001, 086-990-0041
  

คิงแมทส์ สาขา เชียงใหม่ (แยกโรงเรียนดารา)
(ใกล้สันกู่เหล็ก) 115 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ผู้บริหารสาขา

คุณณัฐติอร ธัญญประกอบ
โทร 081-339-6992 , 053-260-655
  
 

คิงแมทส์ สาขา เชียงใหม่ (อ.สันป่าตอง)
164 หมู่ที่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผู้บริหารสาขา

คุณวิไลลักษณ์ หวังรุ่งวิชัยศรี
โทร 053-822-112
  

คิงแมทส์ สาขา แพร่
308/59-60 ถ.กาดน้ำทอง หมู่ 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ผู้บริหารสาขา

คุณจักรชัย แสงพันธ์
โทร 054-524-656,081-288-0031,095-449-8976
  
 

คิงแมทส์ สาขาน่าน อำเภอเมือง
30/22 ถ.ราษฏร์อำนวย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

ผู้บริหารสาขา

อ.สุจิน เปี่ยมอริยธน
โทร 081-961-3341
  

คิงแมทส์ สาขา พะเยา (อ.เมือง)
409/8 ถนนประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ผู้บริหารสาขา

คุณพิทักษ์วงษา ยานะ
คุณประภัสสร ยานะ

โทร คุณพิทักษ์วงษา : 089-192-9607
คุณประภัสสร : 087-182-2943
  
 

คิงแมทส์ สาขา เวียงป่าเป้า
195/3 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

ผู้บริหารสาขา

คุณฉวีวรรณ อันท้าว
โทร 053 602 883, 081-882-5665
E-mail : kingmathwiangpapao@gmail.com
  

KingClass สาขา มีโชค 2
โครงการ adcurve ชั้น 2 เลขที่ 215/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ผู้บริหารสาขา

คุณกนกวรรณ สุขเสาร์
โทร 099-159-7954 (ครูเบียร์)
062-542-4953 (ครูกิ๊บ)
  
 

คิงแมทส์ สาขา มีโชค
88/3 หมู่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ผู้บริหารสาขา

คุณกรรณิการ์ ช่อทับทิม
โทร 083-940-1208, 089-968-8631
  

คิงแมทส์ สาขา เทิง
159/16 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

ผู้บริหารสาขา

คุณประพาพร เทพวงษ์
โทร 090 - 751 - 4257, 088 -2525 - 818
  
 

คิงคลาส สาขา เชียงคำ
330/4-5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

ผู้บริหารสาขา

คุณประพาพร เทพวงษ์
โทร 098-095-9694
  

 

 

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
เลขที่ 3 ซอย 23 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-747-3800 แฟกซ์ : 02-747-3890
E-mail : info@edupark.co.th
  Family Site :

Edu Park FAMILY SITE
Academic Council Corporation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Copyright(c) 2008 Edupark.Co.,Ltd. ALL Rights Reserved